?> ?>

Bocznica przemysłowa

Budujemy bocznicę przemysłową. Pomysł powstał dość dawno i realizacja projektu trwa już ponad 5 lat. Ostatecznie wszystkie moduły zaplanowane w tym układzie są na dość zaawansowanym etapie.

Moduły są przejezdne i większość z nich ma już ostateczny wygląd.

Bocznica kolejowa –  W skład obiektów  infrastruktury przemysłowej docelowo w wejdą: stacja przeładunkowa dla paliw i substancji niebezpiecznych oraz skład materiałów sypkich – węgla, rudy żelaza kruszywa etc.

 

 

 

 

 

 

Bocznica jest podzielona na 2 części, – skład węgla z 2 -ma torami, możliwość załadunku i rozładunku materiałów sypkich oraz baza paliwowa, także w układzie 2 torowym służąca do załadunku i rozładunku paliw płynnych.

Docelowo pojawią się dwa budynki – hala do tankowania i czyszczenia cystern oraz wieża załadunkowa do materiałów sypkich.

W planach są dodatkowe moduły z infrastrukturą paliwową, połączone z istniejącymi już modułami szlaku 2 -u torowego.  na nowych modułach będzie stacja paliw tankowania samochodów cystern.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.